Agenda

Vergaderdata in 2019 van de wijkraad Othene:

 

De wijkraad heeft geen vergaderingen meer gepland voor 2019 

 

Hieronder vindt U de agenda van de wijkraadsvergadering van 2019 De aanvang van deze vergadering is 19.30 uur en wordt gehouden in Brede school "Othene" .

 

  1. Opening

  2. Inloopkwartier

  3. Mededelingen

  4. Verslag vorige vergadering + actiepunten

  5. Mededelingen gemeente Terneuzen

  6. Mededelingen Politie

  7. Rondvraag

  8. Afsluiting door de voorzitter.