Wie zijn Wij

Wie vormen de wijkraad ?

 

De Wijkraad Othene is in 2006 ontstaan als initiatief van een aantal bewoners uit de wijk Othene.

De Wijkraad Othene houd per direct op te bestaan. Dit omdat er geen toegevoegde waarde meer is voor de wijk. Verder was het ook niet vol te houden met slechts twee leden in het bestuur. Maandag 1-4-2019 is de laatste vergadering geweest.

     

Wijkwethouder gemeente Terneuzen (Mevr. Sonja Suij)      

 

Wijkcoordinator gemeente Terneuzen (dhr. C. Wissel)200_cees_wissel.jpg

  • Vertegenwoordiger Politie Zeeland (mevr. Demesmaecker),
  • Vertegenwoordiger Clavis (mevr. K. Schnouwaert).

                                                                                                                                                                                                                                                           

In een wijk die bijna dagelijks veranderd door de vele (nieuw)bouw activiteiten was er behoefte aan regelmatig overleg tussen bewoners, projectontwikkelaar en de gemeente Terneuzen.

In dit proces is de doelstelling van de wijkraad Othene dat zij als contact kan dienen tussen bewoners, projectontwikkelaar en de gemeente Terneuzen. In tegenstelling wat men misschien zou denken heeft de wijkraad Othene geen mandaat en kan als zodanig nooit geen besluiten nemen die bindend voor projectontwikkelaar of gemeente Terneuzen zijn. Alle beslissingen die binnen de wijkraad Othene worden genomen dienen als advies naar de betrokken partijen.

De vergaderingen zijn openbaar, waardoor iedere inwoner van Othene de gelegenheid heeft om de vergaderingen bij te wonen.

De agenda en de verslagen worden altijd z.s.m. op de website gezet en desgewenst per e-mail toegestuurd.